ลงทะเบียนเรียน Online

"บัญชี"

ไม่ยากอย่างที่คิด

ผลการดำเนินกิจการจะบอกได้ว่า

ธุรกิจของคุณ "มีกำไร" หรือ "ขาดทุน"

เพื่อให้คุณ "ปรับปรุง" และ "แก้ไข

รู้เรื่องในอาทิตย์เดียว

ขายดีแต่ไม่มีกำไร คุมรายจ่ายไม่ได้

สุดท้าย "ธุรกิจไม่รอด"

เคยใหม ??
ไว้ใจลูกน้อง โดน "โกงเงิน" ก็ไม่รู้
กว่าจะรู้ตัว ก็โดนไปแล้วหลายแสน

คุณ

ทำบัญชีไม่เป็น เลยจ้างนักบัญชี

แต่พอได้บัญชีมาก็ "อ่านไม่เข้าใจ"

การทำบัญชีที่คุณเคยคิดว่ามัน "เยอะ" และ "ยาก"

.. จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้ ..

รู้เคล็ดลับทำบัญชี

พร้อม Workshop

ในทุกบทเรียน !!!

ทำบัญชีเองได้ เพื่อประเมินธุรกิจของคุณ

รู้สถานะธุรกิจ เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

ลดต้นทุนได้มหาศาล เพราะคุมรายจ่ายได้ดีขึ้น

สามารถใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อลดเวลาทำบัญชี

ปิดทุกช่องโหว่ทางการเงิน เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

คอร์สเรียนออนไลน์คุณภาพ

 • เข้าใจวงจรบัญชีและกระบวนการจัดทําบัญชี
 • บันทึกรายการบัญชีเบื้องต้นได้
 • แยกประเภทการบันทึกบัญชีได้
 • จัดทําและเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการปิดบัญชี
 • รู้สถานะทางการเงินของกิจการ
 • รู้หลักการใช้งาน Excel ในการทําบัญชี
 • ใช้สูตรคำนวณได้ถูกต้อง คำนวณแม่นยำ
 • นำฟังก์ชันต่างๆมาช่วยในการทำบัญชีได้
 • เทคนิคลดเวลาทำงานบัญชี ด้วย Excel
 • ต่อยอดสูตรและฟังก์ชันในงานอื่นๆได้

หลังเรียนจบคอร์สคุณจะ . . .

2

คอร์สบัญชีเบื้องต้น

(สำหรับมือใหม่)

1

คอร์ส EXCEL

สำหรับงานบัญชี

หลังเรียนจบคอร์สคุณจะ . . .

การใช้ฟังก์ชันใน Excel สำหรับงานบัญชี

จะได้เรียนอะไรบ้าง?

 • การใช้งาน Excel ในงานบัญชีด้วยฟังก์ชัน และเครื่องมือของ Excel
 • การออกแบบแผ่นงานที่เหมาะสมกับงานบัญชี
 • การใช้สูตรในการคำนวณ และ การอ้างอิงเซลล์
 • ความสำคัญของฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่กับงานบัญชี
 • การรวมผลและนับค่าในรูปแบบต่าง ๆ
 • การค้นหารหัสและข้อมูลด้วยฟังก์ชัน Lookup
 • การประยุกต์ใช้ Vlookup กับการคำนวณแบบขั้นบันได
  เช่น ภาษีเงินได้ การคิดค่านายหน้า ฯลฯ
 • การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความ (Text function)
 • การวิเคราะห์และตัดสินใจโครงการด้วยฟังก์ชัน NPV และ IRR
 • การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน IRR กับดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยขายผ่อนชำระ
 • การคำนวณเงินผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอกเบี้ยด้วยฟังก์ชัน PMT
 • ความแตกต่างระหว่างคำสั่ง IF และ CHOOSE
  และการนำ CHOOSE มาใช้งานบัญชี

การใช้เครื่องมือใน Excel สำหรับงานบัญชี

 • การตั้งชื่อและอ้างอิงเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ และการจัดการชื่อที่ตั้ง
 • การตัดข้อความด้วยสัญลักษณ์พิเศษ (Text to Columns)
 • การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอก
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการนำข้อมูลเข้า
 • การปกป้องแผ่นงาน
 • การกรองข้อมูลและรวมผลย่อย
 • การลบรายการที่ซ้ำซ้อนออกไป
 • การวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางบัญชีด้วย Pivot-Tables (Part 1)
 • การวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางบัญชีด้วย Pivot-Tables (Part 2)

จะได้เรียนอะไรบ้าง?

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี

 • ความรู้ทั่วไปและความสำคัญของการบัญชี
 • ลักษณะธุรกิจกับการจัดทำบัญชี
 • บทบาทของสารสนเทศทางการบัญชี

การแยกประเภทบัญชี

 • การแยกประเภทบัญชี
 • Workshop:การแยกประเภทบัญชี

การวิเคราะห์รายการค้า

 • การวิเคราะห์รายการค้าและสมการบัญชี
 • การจำแนกบัญชี
 • Workshop:การวิเคราะห์รายการค้าและผลกระทบต่อสมการบัญชี

การบันทึกบัญชีของธุรกิจให้บริการ

 • เทคนิคการบันทึกบัญชี
 • ผังบัญชีและเลขที่บัญชี
 • Workshop : การบันทึกบัญชี

กระดาษทำการ

 • การจัดทำกระดาษทำการ
 • Workshop : การทำกระดาษทำการและหากำไร-ขาดทุน

งบทดลอง

 • การจัดทำงบทดลอง
 • Workshop:การจัดทำงบทดลอง

รายการปิดบัญชี

 • ขั้นตอนและรายการปิดบัญชี
 • Workshop : การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและการแยกประเภท
 • การทำยอดคงเหลือยกไป/ยกมา และงบทดลองหลังปิดบัญชี
 • การเปิดบัญชีสำหรับงวดใหม่
 • ขั้นตอนการจัดทำงบการเงิน
 • Workshop:การจัดทำงบการเงิน

การจัดงบการเงิน

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง

พิเศษสุด! 150 คนแรก
รับส่วนลด 65% จาก 2,799 บาท

990 บาท

** เรียนทบทวนซ้ำได้ฟรีตลอดชีพ**

พิเศษสุด!! 150 คนแรก
รับส่วนลด 65% จาก 2,799 บาท

999 บาท

** เรียนทบทวนซ้ำได้ฟรีตลอดชีพ**

ลงทะเบียนคอร์ส Excel
ลงทะเบียนคอร์สบัญชี

โปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ!! เพียงสมัครคอร์สเรียน

"บัญชีเบื้องต้น(สำหรับมือใหม่)"

คู่กับ "คอร์ส Excel สำหรับงานบัญชี"

2 คอร์สเพียง 1,500 บาท จาก 1,989 บาท

ลงทะเบียนตอนนี้!! เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

(ประหยัดได้อีก 498 บาท เมื่อสมัครพร้อมกัน)

สมัครแค่คอร์ส บัญชี ราคา 990 บาท

สะดวก ประหยัด

เรียนได้ทุกอุปกรณ์

ทุกที่ ทุกเวลา

อ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย (อ.ต่อ)

สอนโดย

ผู้เชี่ยวชาญ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

" สอนจากประสบการณ์ ตรงประเด็น เน้นใช้งานจริง "

วิทยากรด้าน Excel สำหรับงานบัญชี

ที่ปรึกษาภาคเอกชน รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

นักพัฒนาโมเดลทางการเงินและบัญชีด้วย Excel

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรียนออนไลน์กับ

บทเรียนเข้าใจง่าย

ราคาประหยัด

ตอบทุกข้อสงสัย

ทบทวนได้ตลอดชีพ

บทเรียนออกแบบมา

ให้เข้าใจง่าย

ฝึกปฏิบัติตามได้จริง

จ่ายเพียง 1/10 เท่า ของ

คอร์สเรียน Offline ทั่วไป

มีช่องทางให้สอบถามอาจารย์ผู้สอนโดยตรง

เรียนซ้ำได้ จนกว่าจะเป็น

ไม่จำกัดอายุการใช้งาน

คุณแพรว, พนักงานประจำ

จริงๆใช้งาน Excel อยู่ตลอด ก็คิดว่าใช้เป็น

แต่พอได้มาเรียน รู้เลยว่าจริงๆแล้ว Excel

มีฟังก์ชันเยอะมาก ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะ งานก็ดีขึ้น แถมมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีก

คุณท็อป, เจ้าของร้านค้าออนไลน์

เคยหมดเวลาเป็นวันๆ กับงานบัญชี

ต้องปวดหัวกับสต็อก เพราะดึงข้อมูลไม่เป็น พอใช้งานเป็นแล้ว สบายเลยครับ

จัดการได้หมดไม่ว่าจะบัญชี หรือสต็อกสินค้า

"


990 บาท

2,799 บาท

กรอกข้อมูลตรงนี้ เพื่อสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับ

ภายใน 1-2 วันทำการจะมีพนักงานติดต่อไปเพื่อยืนยัน

รหัสสำหรับเข้าเรียนจะส่งถึงมือคุณ และชำระเงินปลายทาง

00

วัน

:

00

ชั่วโมง

:

00

นาที

:

00

วินาที

ทุกคำถาม ทุกข้อสงสัย บริการแก้ไข

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 และ 14.00 - 19.00

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

สมัครเรียนออนไลน์

คอร์สบัญชีเบื้องต้น (สำหรับมือใหม่)

สมัครตอนนี้ เพื่อรับส่วนลด 73%

หากมีปัญหาในการลงทะเบียน

แจ้งชื่อ อีเมลล์ เบอร์โทรและคอร์สที่ต้องการสมัคร

ไว้ที่ Comment ด้านล่างได้เลยครับ

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

สอนโดย

พิษณุคม ไชยเวช

999 บาท

จาก 2,799 บาท

- 65%

สอนโดย

สมโพธิ เทศวิรัช

990 บาท

จาก 2,799 บาท

- 65%

สุธี เผ้าอาจ

899 บาท

จาก 2,799 บาท

สอนโดย

- 68%

ณรงค์เดช ไชยลังกา

และ จรัญยา กิติไพศาลนนท์

990 บาท

จาก 2,799 บาท

สอนโดย

- 65%

999 บาท

วรัตน์พล วรัทย์วรกุล

เคล็ดลับการทําธุรกิจออนไลน์ให้รุ่ง

จาก 2,799 บาท

สอนโดย

- 65%

990 บาท

สุรัตน์ ลีรัตนชัย

จาก 2,799 บาท

สอนโดย

- 65%

999 บาท

สุรัตน์ ลีรัตนชัย

จาก 2,799 บาท

สอนโดย

- 65%

990 บาท

ณัฐจิตา พุ่มเงิน

จาก 2,799 บาท

สอนโดย

- 65%

Hotline: 02-1054415

Email: support@edumall.co.th

© 2016 Edumall.co.th All rights reserved.

Room 11-08, Chartered Square Building, 152 North

Sathon Road, Silom,Bangrak, Bangkok 10500 , Thailand

Monday to Friday (9:00 - 12:00 and 14:00 - 19:00)